Interactieve vormgeving

Crebo code: |Niveau: | Soort opleiding:

De (beginnend) mediavormgever interactief is bij kleinere of relatief eenvoudige opdrachten verantwoordelijk voor de totale opdracht: van het vertalen van de opdracht naar een plan van aanpak tot de realisatie van de media-uiting. Bij grotere of complexere opdrachten wordt er in een team gewerkt en is de mediavormgever interactief een teamlid. In die gevallen is hij met name verantwoordelijk voor de vormgeving van de media-uiting. Verder is de mediavormgever interactief er zelf verantwoordelijk voor dat zijn hard- en software goed functioneren en dat de gebruikte bestanden goed worden opgeslagen. Ook kan hij een rol spelen bij het bewaken van de kwaliteit van de database. De mediavormgever interactief moet problemen steeds tijdig signaleren en kunnen inspelen op onverwachte omstandigheden (bijvoorbeeld veranderde wensen van de opdrachtgever). Verder moet hij prioriteiten kunnen stellen en kunnen afwegen of overleg met zijn leidinggevende of de opdrachtgever noodzakelijk is. Als de mediavormgever interactief zelfstandig ondernemer/freelancer is, heeft hij ook verantwoordelijkheden die betrekking hebben op het opzetten en voortbestaan van zijn eigen bedrijf.